Praktijkinformatie

Afspraak maken

Afspraak op het spreekuur

Iedere werkdag hebben we spreekuur. Voornamelijk in de ochtend. Op sommige dagen is er ook een middagspreekuur. Voor het spreekuur verzoeken wij u altijd vooraf een afspraak te maken. U kunt hiervoor bellen naar de praktijk, bij voorkeur tussen 08.00 uur en 10.30 uur. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dat dan aan bij het maken van de afspraak. We houden er dan rekening mee in onze agenda.
.
De assistente zal vragen naar de reden van uw contact en eventueel een aantal aanvullende vragen stellen. Ze is daartoe opgeleid en doet dit om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten.
.
Per 1 maart 2024 is de consultduur 15 minuten voor 1 klacht. Als u meerdere dingen te bespreken heeft of denkt meer tijd nodig te hebben dan kunt u dit aan de assistente doorgeven. Zij houdt hier dan rekening mee in de planning.
.
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken in de online agenda via het Patiënten Portaal | E-health.

Telefonisch spreekuur

Eenvoudige medische klachten of klachten waarvoor geen lichamelijk onderzoek nodig is door de huisarts, kunnen ook telefonisch door de huisarts worden behandeld.
.
U kunt hiervoor een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. De assistente noteert uw contactgegevens en hulpvraag.
.
De huisarts belt u dezelfde dag op een afgesproken tijd terug. Gelieve naam, geboortedatum en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent duidelijk doorgeven aan de assistente.

Visite aanvragen

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.
.
U kunt hiervoor bellen bij voorkeur tussen 08.00 uur en 10.30 uur. De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, of een huisbezoek wordt afgelegd.
.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

E-consult

Hoeft u de huisarts niet te spreken of te zien, dan bestaat de mogelijkheid een vraag te stellen aan de huisarts via het zogenaamde E-consult.
.
Nadat uw vraag op de praktijk is binnengekomen ontvangt u een ontvangstbericht per e-mail. We proberen uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Na beantwoording ontvangt u weer een e-mailbericht waarna u in uw beveiligde patiëntomgeving (na inloggen) het antwoord kunt lezen. Uw vraag zal vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.  Let op! Niet alle onderwerpen zijn geschikt voor E-consult.
.
Voorbeelden die niet geschikt zijn:

   • Spoedeisende zaken;
   • Klachten waarbij mogelijk een lichamelijk onderzoek nodig is;
   • Emotionele/mentale problemen;
   • Plannen van afspraken op het spreekuur of aanvragen van een huisbezoek.
    .

Geschikte onderwerpen kunnen zijn:

   • Opvragen van uitslagen of vragen over onderzoek;
   • Vragen over leefstijl;
   • Vragen over medicijnen;
   • Vragen over een eerder consult;
   • Controles en follow-up bij chronische aandoeningen.

Beeldbellen

Ook beschikken wij over de mogelijkheid om een videoconsult met u af te spreken. Iedere arts heeft een webcam en middels een veilige link in ons huisartsensysteem kunnen wij u uitnodigen voor een videoconsult. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de doktersassistente.

Telemonitoring en thuismeting

Soms kan het prettig zijn om in uw thuisomgeving bepaalde metingen te verrichten, zodat u hiervoor niet steeds naar de praktijk hoeft te komen. Thuismetingen van bijvoorbeeld uw bloeddruk of glucosewaarden kunt u dan makkelijk aan ons doorgeven.
.
Onze huisartsenpraktijk biedt de mogelijkheid om de volgende soorten telemonitoring (thuis) te laten verrichten:

   • bloeddrukmeting: 24-uurs of meting enkele keren per dag
   • holter-ecg om de elektrische activiteit van het hart te meten
   • glucosemetingen
   • zuurstofsaturatie
   • gewicht
   • foto van bijvoorbeeld huiduitslag of het volgen van wondgenezing

.
Tijdens een consult met de huisarts zal samen met u bepaald worden of u in aanmerking komt voor een thuismeting.
.
Wilt u uw thuismetingen aan ons doorgeven? Dit kan via de telefoon aan de assistente of via het patiënten portaal. Mocht u nog geen account hebben, neem dan contact op met de praktijk.

Is mijn klacht ‘spoed’?

Veel patiënten bellen in geval van ‘spoed’ direct met de huisartsenspoedpost, terwijl dit niet altijd noodzakelijk is. Doordat deze patiënten toch gebruik maken van acute zorg, zijn er langere wachttijden aan de telefoon bij de huisartsenpost en raakt de acute zorg sneller overbelast. Om u te helpen een juiste inschatting te maken kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van online informatie op thuisarts.nl. Zo kunt u beter inschatten of iets ‘spoed’ is, of dat u kunt wachten om een afspraak te maken de volgende werkdag bij uw huisarts. Bekijk ook de video voor het maken van de juiste keuze.

Assistentenspreekuur

De doktersassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Via triage beslist zij hoe snel u gezien moet worden en door wie.
.
De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Ook weet de assistente het antwoord op veel praktische vragen, bijv. over verwijzingen en recepten. En zij heeft een eigen spreekuur voor diverse zelfstandige onderzoeken en behandelingen zoals hieronder beschreven.
Let op: maak altijd eerst een afspraak met de assistente.
.

   • Eerste hulp bij ongevallen;
   • Verwijderen van hechtingen;
   • Bloedprikken;
   • Bloeddrukmeting;
   • 24uurs bloeddrukmeting;
   • Hartfilmpje (ECG);
   • Urineonderzoek: blaasontsteking / zwangerschapstest;
   • Oren uitspuiten;
   • Wratten aanstippen met stikstof;
   • Enkel/arm index meten (doppler onderzoek bloedvaten benen);
   • Injecties zetten;
   • Uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek.

Praktijkondersteuners Somatiek

Indien u een chronische ziekte heeft of preventief iets aan uw leefstijl wil doen, kunt u terecht bij onze praktijkondersteuner somatiek, Wendy Engering .
.
Zij doet zelfstandig spreekuur waar ze met u in detail alle zaken en vragen die van belang zijn voor de behandeling van uw aandoening aan de orde komen. Voor dit spreekuur krijgt u een uitnodiging, nadat de huisarts u naar de praktijkondersteuner heeft doorverwezen. De consulten worden nabesproken met de huisarts.
Voor meer informatie over de praktijkondersteuner somatiek en wat ketenzorg is, klik hier.

 

Ouderenzorg

We willen allemaal een goed leven hebben en het liefst zo lang en zelfstandig mogelijk. Om samen met u te streven naar deze wenselijke situatie krijgen de huisartsen ondersteuning van een praktijkondersteuner Ouderenzorg.
.
Wanneer uw huisarts denkt dat u extra ondersteuning kunt gebruiken dan vraagt de huisarts of de praktijkondersteuner Ouderenzorg bij u op huisbezoek wilt gaan. Tijdens het huisbezoek maakt de praktijkondersteuner kennis met u en brengt uw klachten, vragen en situatie in kaart. Uw wensen en eventuele mogelijkheden worden samen met u besproken. Op basis van dit huisbezoek gaat de praktijkondersteuner in overleg met de huisarts. Er volgt een voorstel speciaal voor uw situatie met als doel om u te ondersteunen zodat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen, in goede gezondheid en met een goede kwaliteit van leven.
.
Vaak werken de huisartsen en praktijkondersteuner samen met andere disciplines zoals; de thuiszorg, gemeente, de fysiotherapeut of ergotherapeut en bijv. een dagbesteding.
.
Wanneer u meer informatie wenst of een afspraak zou willen laten inplannen, neem dan contact op met de huisartsenpraktijk.

Hart- en Vaatziekten

Dit spreekuur is bedoeld voor mensen met hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een CVA en mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
.
U kunt met preventieve maatregelen uw risico op het krijgen van hart- en vaatziekten verlagen. De praktijkondersteuner brengt samen met u de risicofactoren zo goed mogelijk in kaart tijdens een intakegesprek. Aanvullend zullen enkele onderzoeken worden aangevraagd zoals een bloedonderzoek, ECG, thuis bloeddrukmeting of een 24-uurs bloeddrukmeting. Door middel van leefstijladviezen, dieet en medicijnen wordt een optimale behandeling ingesteld.
.
Voor meer informatie over hart- en vaatziekten klik hier om naar de website van de hartstichting te gaan.

Diabetes Mellitus

Suikerziekte of diabetes mellitus (DM) is een aandoening die tegenwoordig steeds vaker voorkomt en specifieke kennis en begeleiding vergt. Ook hiervoor kunt u bij Wendy terecht voor begeleiding en alle vragen op dit gebied.

Longaandoeningen

Wendy begeleidt ook mensen met longaandoeningen zoals astma en COPD.
.
Tijdens een afspraak op hun spreekuur worden uw klachten in kaart gebracht en wordt een longfunctietest gedaan. De resultaten worden nadien met de huisarts besproken en zo nodig krijgt u medicijnen voorgeschreven, inhalatie instructie en leefstijl adviezen. Bij verergering van uw klachten en in overleg wordt u naar een longarts verwezen. Ook mensen die al langere tijd astma of COPD hebben, krijgen jaarlijks een controle om o.a. het effect van de medicijnen te controleren en het verloop van de ziekte te volgen.
.
Voor meer informatie over astma of COPD klik hier om naar de website van het longfonds te gaan.

Stoppen met roken

Voor hulp en begeleiding bij het stoppen met roken kunt u ook terecht bij Wendy.

Huisartsenpraktijk Cadier en Keer

Praktijkondersteuners GGZ

Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken.
.
De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheid Zorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts in de behandeling van patiënten met psychische problemen. Zij houdt zelfstandig spreekuur en overlegt regelmatig met de huisarts.
.
U kunt via de assistente een afspraak maken op het POH GGZ spreekuur. Wie onze POH-GGZ zijn kunt u zien op de pagina medewerkers

In- en uitschrijven

Onze praktijk is geopend voor nieuwe patiënten die binnen 10-15 minuten van de praktijk wonen. U kunt uw inschrijving regelen via de assistente.
.
Graag verzoeken wij u om alvast het inschrijfformulier te downloaden en vooraf in te vullen zodat de assistente u direct verder kan helpen.
.
Voor het inschrijfformulier, klik hier
For the English registration form, click here

Huisartsenpraktijk Cadier en Keer

Algemene informatie

Onze praktijk staat voor:

   • Vriendelijke, laagdrempelige en persoonlijke huisartsenzorg met tijd voor de patiënt en met focus op gezondheidsbevordering;
   • Goede bereikbaarheid, iedere werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur;
   • Goede toegankelijkheid,  bereikbaar voor rolstoelafhankelijke patiënten, ruime parkeermogelijkheden en bushalte op loopafstand;
   • Voldoende spreekuren, zowel ’s morgens als ’s middags mogelijk;
   • Altijd geholpen worden,  in uw eigen praktijk, ook tijdens vakantieperiodes;
   • Gemak, vragen stellen & herhaalrecepten bestellen is 24uur per dag mogelijk via de e-mail of de receptenlijn.

Patiënten portaal

Via onze website kunt u op een veilige manier onderstaande zaken regelen:

   • digitaal een medische vraag stellen (E-consult);
   • herhaalrecept aanvragen;
   • een deel van uw medisch dossier inzien;
   • een afspraak maken op het spreekuur.

Registreren

Om gebruik te maken van deze online service (Patiënten portaal is het nodig dat u zich eenmalig registreert zodat u toegang krijgt tot uw eigen beveiligde patiëntomgeving.
.

U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de assistente of stuur een mail naar info@huisartsenpraktijkcadierenkeer.nl met de volgende gegevens; uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en het verzoek dat u gebruik wilt maken van het Patiënten portaal. Zodra de assistente u registreert, ontvangt u een e-mailbericht met instructies om beveiligd in te kunnen loggen in uw eigen beveiligde patiëntomgeving. U kunt 24/7 inloggen via onze website door op aanmelden te klikken.
.

Let op! Aanmelden voor deze Patiënten portaal service is alleen mogelijk vanaf 16 jaar en ouder. En u heeft een persoonlijk e-mailadres nodig. U kunt bijv. niet het gezamenlijk mailadres van u en uw partner gebruiken.

 

E-consult

Met de module E-consult kunt u via deze website beveiligd een vraag stellen. De vraag kan van medisch-inhoudelijke of algemeen informatieve aard zijn. Voor meer informatie ga naar E-consult.

Herhaalrecepten

Met de module herhaalrecepten kunt u uw actuele medicatieoverzicht inzien, recepten bestellen of een vraag stellen over uw medicatie. Voor meer informatie ga naar Herhaalrecepten.

Online afspraak maken

In verband met de coronacrisis is deze mogelijkheid tijdelijk niet/beperkt actief.
.
Wanneer u inlogt in uw beveiligde omgeving kunt u eenvoudig een afspraak plannen op het spreekuur van de huisarts. Een online afgesproken consult duurt 15 minuten en is geschikt voor het behandelen van 1 klacht. Indien u meerdere klachten heeft of denkt toch meer tijd nodig te hebben, neem dan telefonisch contact op met de praktijk. Onze assistentes plannen dan graag een langere afspraak voor u of u kunt zelf 2 afspraken achter elkaar inplannen.
.
Online afspraken of E-consulten zijn niet geschikt voor levensbedreigende situaties of spoedgevallen. Voor levensbedreigende situaties belt u 112. Voor een spoedgeval of bij twijfel aan de ernst van uw klachten kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk..
.

Uw medisch dossier bekijken

Bent u bij de huisarts geweest? De huisarts noteert de gegevens in uw medisch dossier. U kunt een gedeelte van uw medisch dossier inzien en o.a. onderstaande onderwerpen teruglezen:

   • Het advies van de huisarts
   • Uitslagen van onderzoeken
   • Lijst van medicijnen

.
Door in te loggen in het Patiënten portaal via onze website kunt u naar ‘mijn medisch dossier/mijn kluis’ gaan en de gegevens op het gemak teruglezen.

thuisarts

Opleidingspraktijk

Wij vinden het belangrijk dat (huis)artsen worden opgeleid. Daarom werken wij samen met Universiteit Maastricht. U kunt in onze praktijk te maken krijgen met co-assistenten, dit zijn artsen in opleiding. Mocht u hier bezwaar tegen hebben geef het aan bij de assistente.
.
Ook is het van belang dat er nieuwe doktersassistenten en praktijkondersteuners worden opgeleid. Het kan zijn dat u tijdens bepaalde periodes door een stagiaire te woord wordt gestaan.

Pluspraktijk

Vanaf januari 2019 is onze praktijk gestart met het PlusPraktijk project.
.
Wat betekent een PlusPraktijk?

Een PlusPraktijk is een huisartsenpraktijk van de toekomst. Een huisartsenpraktijk waar patiënten zelf de regie hebben, patiënten doelmatig worden behandeld en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk. Een PlusPraktijk kenmerkt zich door maximale transparantie in praktijkvoering en prestaties. Daarbij staat ook het delen van best practices voorbeelden tussen de huisartsenpraktijken centraal. Samen sta je sterker dan alleen bij het bewerkstelligen van duurzame, toekomstbestendige huisartsenzorg. Om duurzame, toekomstbestendige huisartsenzorg te behalen gaan de PlusPraktijken gedurende een periode van 5 jaren met verschillende interventies aan de slag. In totaal betreft het 17 interventies op het gebied van Patiënt empowerment, Doelmatige zorg en Wijkgerichte zorg. In totaal doen 15 huisartsenpraktijken uit de regio mee aan dit project, waaronder onze praktijk.

HaZo 24 certificaat

Onze praktijk heeft in 2015 het HaZo24-certificaat behaald. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan alle eisen die gesteld zijn binnen HAZO24 en is getoetst door Lloyd’s Register.
.
HaZo24 is een ingericht en getoetst kwaliteitssysteem voor de 24-uurs huisartsenzorg en is gebaseerd op de kwaliteitsnorm EN-15224, ook bekend als de ISO 9001 voor de gezondheidszorg.

Landelijk schakelpunt (LSP)

Wilt u dat uw zorgverleners op de hoogte zijn van uw medische gegevens? Meld u dan nu aan bij het Landelijk Schakelpunt. Voor meer informatie klik HIER.

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).

thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Wij bieden reisadvies op maat!

U kunt bij ons terecht voor een reisadvies en de vaccinaties, dit kan ook als u geen patiënt in onze praktijk bent.
.
Bij reizen naar veel landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Midden- en Zuid-Amerika en een aantal Zuid- en Oost-Europese landen zijn voorzorgsmaatregelen nodig om te voorkomen dat u bepaalde infectieziekten krijgt. Vanwege de eventuele vaccinaties die u nodig heeft is het belangrijk om tijdig, het liefst minimaal 4 weken voor u vertrekt, een afspraak te maken.
.
Uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd bepalen welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u zich daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn. Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.
.
Voor dit reisadvies dient u daarom een intakeformulier in te vullen, zodat wij een reisadvies op maat kunnen voorbereiden!

Werkwijze

U kunt hiervoor een afspraak maken op het spreekuur, nadat u een formulier hebt ingevuld met gegevens over uw reis en uw medische voorgeschiedenis. Dit formulier kunt u ook vragen aan de balie of per mail terugsturen naar ons praktijk e-mailadres. We werken volgens de richtlijnen van het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering) en zijn een officieel vaccinatie- en gele koorts centrum. Doktersassistente Gwen Goverde en huisarts Sybilla Lenaers zullen een op maat gemaakt advies aan u voorleggen en bespreken.   Deze reizigersadvisering worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed als u een aanvullende zorgverzekering heeft.
.
Aanbevolen websites waar u meer informatie kunt vinden over (het voorkomen van) reizigersziekten.
Informatie over het meenemen van medicijnen op reis vindt u hier.

Dit zijn de kosten

Eerste reisconsult volwassene € 25 ,-
Lang consult ( bij >2 maanden reizen en/of bij 3 of meer landen ) € 35 ,-
Herhaalconsult volwassene € 15 ,-
Eerste reisconsult kind t/m 15 jaar € 10 ,-
Herhaalconsult kind t/m 15 jaar €  6 ,-
Officieel vaccinatiepaspoort €  3,50
reisprik
rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

Keuringen mogen worden uitgevoerd door uw eigen huisarts. Houd er rekening mee dat uw medisch dossier inzichtelijk is voor ons en dat wij belangrijke informatie moeten doorgeven.
Bent u geen patiënt bij ons?  Ook dan mag u een afspraak maken voor een keuring.

U dient het CBR keuringsformulier vooraf in te vullen en (digitaal) te ondertekenen. Hierop krijgt u een keuringsformulier via de post van het CBR. Deze dient u mee te nemen naar uw afspraak. Tevens neemt u een urinemonster mee naar de keuring.

Let op: de huisarts kan geen keuring doen voor een groot rijbewijs (vrachtwagenrijbewijs).
.
De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 71,84. Op dit moment dient u contant te betalen. U krijgt een factuur mee. In de nabije toekomst maken wij het mogelijk voor u om met de pin te gaan betalen.
.
Tijdens de medische keuring onderzoekt de arts:

 

   • of u uw armen, benen, nek en rug goed kunt gebruiken;
   • hoe hoog uw bloeddruk is;
   • of u goed kunt zien (neem uw bril mee a.u.b.);
   • of u veilig kunt rijden;
   • of u suikerziekte heeft (via urine).

Kan ik bij de huisarts terecht voor een medische verklaring?

Wat is een medische verklaring?

Een medische verklaring is een brief van de arts waarin staat beschreven dat de patiënt beperkingen heeft of ziek is en om deze redenen speciale voorzieningen nodig heeft of bepaalde dingen niet meer kan. Helaas kunt u bij uw eigen huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen af te leggen over eigen patiënten.
.
Wel kunt u ons vragen een afschrift van uw medisch dossier te maken. Daarin staan de belangrijkste feiten over uw gezondheidstoestand vermeld. Vervolgens kan een arts waarbij u niet onder behandeling staat deze feiten onafhankelijk beoordelen. Ook kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf ook voldoende is.
.
Wilt u hier meer over weten?
.
Het zogeheten ‘weigeringsbriefje’ kunt u ook hier terugvinden, op de website van KNMG

tarieven
Huisartsenpraktijk Cadier en Keer

No-show beleid

Het is de laatste tijd drukker dan u van ons gewend bent en hierdoor zijn de spreekuurplekken bij de huisartsen snel vol. Helaas komt het regelmatig voor dat mensen niet verschijnen op de afspraak zonder bericht, dit noemen we no-show. In de tijd die voor u gereserveerd stond had de huisarts ook iemand anders kunnen helpen. Mede hierom willen wij u vriendelijk verzoeken de afspraak tijdig te annuleren/verplaatsen. U kunt hiervoor het beste telefonisch contact opnemen met de assistente. Zij zoekt dan naar een ander passend moment.
.
Mocht het vaker voorkomen dat u niet verschijnt op de gemaakte afspraak, dan zijn wij genoodzaakt deze kosten in rekening te brengen met een wegblijftarief. Het wegblijftarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt. De tarieven van het wegblijftarief zijn €15 voor een enkel consult (10 minuten) en €30 voor een dubbel consult (20 minuten of langer). Hier vallen ook alle consulten bij de assistentes en praktijkondersteuners onder.
.
Hoe werkt het?
U ontvangt de rekening met het te betalen bedrag per post thuis. Indien de rekening voor een volgende afspraak nog niet is betaald, dan moet u het bedrag contant aan de praktijkbalie afrekenen, voordat de afspraak door kan gaan.

Klachtenprocedure

Wij willen ons werk professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren. U kunt uw klacht altijd kenbaar maken bij een van onze medewerkers. U kunt dit ook doen via het klachtenformulier, deze is HIER in te vullen.
.
Bent u daarna niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie SKGE.

Tip of compliment

Met uw tip kunnen wij de dienstverlening in onze huisartsenpraktijk naar een hoger plan tillen. Complimenten geven ons extra energie om onze praktijk nog beter te maken.
.
Geef uw tip of compliment door aan uw huisarts of aan de assistente. U kunt ook een mail sturen naar info@huisartsenpraktijkcadierenkeer.nl of schrijf een positieve Google review.
.
Vriendelijk bedankt!

Call Now Button